مجموعه ابریشم آنلاین شما را به خرید بهترین محصولات ابریشم آنلاین دعوت می نماید. کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

پیله ابریشم بهترین درمان برای پوست جوش دار

آنچه در این مقاله می خوانید...

پوست و بافت پوست انسان چیست؟پوست جوش دارپیله ابریشم چیست؟پیله ابریشم چگونه باعث بهبود پوست جوش دار میشود؟
پوست جوش دار

از 2500 سال قبل در کشور های شرق آسیا از پیله ابریشم در طب سنتی خود برای زیبایی پوست و بهبود پوست جوش دار استفاده میکنند. که تاسفانه در ایران از معجزات پیله ابریشم برای بهبود بیماری های پوستی و زیبایی بی اطلاع هستند.

پوست و بافت پوست انسان چیست؟

پوست بزرگترين بافت بدن مهـره داران اسـت كـه هـدايت عملكردهـاي زيـادي شـامل تنظـيم حـرارت،عمل به عنوان سد مكانيكي (بـراي حس هاي فيزيكي وحفاظـت بـدن در مقابـل هجـوم ميكرو ارگانيـسم هـا و عوامل مضر محيطي از قبيل تابش اشـعه آسـيب هـاي مكانيكي و سـوختگي هـاي گرمـايي و شـيميايي) دارد.

حفظ ساختار طبيعي پوست، به خصوص پوست صورت، بسيارمهم است چرا كه ظاهر و جلوهي تعيين كننـده ی مهمي براي ارتباط شكلي فرد است و ارزش بـالايي در روابط اجتماعي دارد.

پوست همه سطح خارجي بدن منجمله مجراي گوش خارجي و سطح خارجي پرده صماخ و دهليز حفره بيني را مي پوشاند و در محلدهانه سوراخ هاي مربوط به دستگاه گوارش (دهان)، تنفسي (حفره بيني) و ادراري تناسلي (سوراخهاي مقعد و مجراي ادراري) بامخاط آنها ادامه پيدا مي كند و در اين نقاط پوست ويژه اي كه در محل تلاقي پوست و مخاط آن دستگاهها قرار گرفته است مشاهدهمي شود .

پوست همچنين در حاشيه پلكها با ملتحمه و در محل سوراخ مجاري مربوط به دستگاه اشكي با مخاط آن مجاري ادامه مي يابد.

پوست حدود هشت درصد كل حجم بدن را تشكيل میدهد و مساحت آن بر حسب قد و وزن افراد فرق ميكند.

بعنوان مثال  8.m 1 متر قد و 90 كيلوگرم وزن دارد، مساحت آن حدود mm 2/2 است.

ضخامت پوست بين  24 الي mm 1/4 است.

ضخيم ترين اپيدرم در ناحيه كف دست و پا و نازكترين اپيدرم در ناحيه پلك و ضخيم ترين درم درناحيه پشت تنه مي باشد.

پوست جوش دار

پوست در مرز بين بدن و محيط اطراف قرار گرفته است و خاصيت هاي خود تجديد پذيري (self-renewing) و خود التيام پذیری (self-repairing) دارد و محل ارتباطات وسيع دوطرفه بين آندو است.

پوست عليرغم برخي محدوديتها سد موثري را عليه تهاجم ميكروبي تشكيل مي دهد و ويژگيهايي دارد كه آنرا در مقابل صدمه هاي مكانيكي، شيميايي، اسموزي، حرارتي و نوري حفاظتمي كند .

پوست خاصيتهاي جذب و ترشح دارد و بطور انتخابي و در نواحي معين نسبت به برخي مواد شيميايي نفوذ پذير است.

پوست جوش دار

پوست جوش دار

آكنـه وولگـاريس يـا جـوش بيمـاري شـايع دوران جواني (بلوغ) ميباشـد.

ايـن عارضـه شـايع تـرين بيمـاري واحـدپيلوسباسه ويك بيماري مزمن التهابي غدد سباسـه اسـت.

چهـارعامل اصلي دخيل در پاتوژنزبيماري شامل:

 • افزايش توليـد سـبوم
 • اخـتلال در فلـورميكروبي
 • التهـاب و شـاخي شـدن مجـراي پيلـو
 • انواع التهابي و غيرالتهابي

شيوع آكنه در زنان و مردان تقريباً برابر اسـت امـا شـدت آن در مردان غالباً بيشتراست.

آكنه معمولاًدر سنين بلوغ شروع شده و اغلـب در ميانـه دهـه سوم بهبود مي يابد.

بيـشترين شـيوع گـزارش شـده آن 40درصـد است و بيـشترين شـدت در زنـان بـين سـنين17-14سـالگي و در مردان بين سنين19-16سالگي مي باشد.

عوامل تـشديد كننـده آكنه عبارتند از:

 • ژنتيـك
 • سـطح آنـدروژن
 • باكتري هـا
 • مـصرفكورتيكواستروئيدها
 • مصرف مواد شيميايي مثل لـوازم آرايـشي
 • تمـاس مزمن باروغن ها و چربي ها
 • عوامل رواني

پوست جوش دار

پیله ابریشم چیست؟

کرم ابریشم از طریق بزاق خود بافتی پروتئینی ترشح میکند که جسمی بیضوی شکل و سفید به دور خود میتند.

این بافت از دو نوع پروتئین سریسین و فیبروئین تشکیل شده است.

فیبرویین به عنوان رشته های نازکی هستند که توسط سریسین به هم متصل میشوند.

سریسین ابریشم دارای 12 نوع آمینو اسید و فیبروئین دارای 3 نوع آمینو اسید فعال میباشند.

آنتی اکسیدان های موجود در داخل سریسین پیله ابریشم به شرح زیر است:

 • متیونین
 • ایزولوسین
 • لوسین
 • لیزین
 • آرژنین
 • سیستئین
 • اسید آسپارتیک
 • ترئونین
 • سرین
 • اسید گلوتامیک
 • گلیسین
 • آلانین

آنتی اکسیدان های موجود در داخل فیبروئین پیله ابریشم به شرح زیر است:

 • گلاسین (۴۳ درصد)
 • آلانین (۳۰ درصد)
 • سرین (۱۲ درصد)

پیله ابریشم چگونه باعث بهبود پوست جوش دار میشود؟

همانطور که در بالا نیز گفته شده پیله ابریشم علاوه بر دارا بودن 15 نوع آنتی اکسیدان فعال که هر کدام برای پوست و زیبایی بسیار مفید هستند، بافت پیله ابریشم دارای خاصیت سایشی و چربی زدایی نیز هست.

برای اطلاع از تاثیر آنتی اکسیدان های موجود در پیله ابریشم بر روی پوست میتوانید مقاله زیر را مطالعه نمایید

کاربرد پیله ابریشم برای پوست و زیبایی + اثبات علمی

از این رو باعث پاکسازی منافذ باز پوست و چربی زدایی از پوست میشود.

که این امر یکی از موارد کلیدی و بسیار مهم برای رفع آکنه و بهبود پوست جوش دار میباشد.

در حدود 2500 سال قبل در کشور های شرق آسیا از پیله ابریشم در طب سنتی خود برای زیبایی پوست استفاده میکنند.

عمده استفاده پیله ابریشم برای زیبایی به شرح زیر میباشد:

برای مشاوره رایگان و یا خرید پیله ابریشم تماس بگیرید

 

 

منابع:

درس نامه دستگاه پوست- آناتومي دستگاه پوست
دكتر حميده مروج فرشي- دكتر محمد بيات- دكتر فرهاد گرجي

اسيدهيالورونيك و پيري پوست
مونا مل كمحمدي -دكتر حسين عبد لتهراني -دكتر ناصر اقدمي
گروه بيوتكنولوژي پزشكي، دانشكده يعلوم پزشكي، دانشگاه تربيت مدرس ،تهران، ايران