مجموعه ابریشم آنلاین شما را به خرید بهترین محصولات ابریشم آنلاین دعوت می نماید. کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

سریسین ابریشم چیست؟

آنچه در این مقاله می خوانید...

ساختار برخی از آمینواسیدهای سریسین ابریشمپیله ابریشم :
سریسین

سریسین پروتئینی است که شامل ۱۸ نوع آمینو اسید میباشد درصد آمینو اسید های هیدروکسی در سریسین ۴۵/۲ درصد میباشد. همچنین ۴۲/۳ درصد سریسین را آمینو اسید قطبی و ۱۲ درصد از باقی مانده آمینو اسیدها غیر قطبی میباشد.

وزن مولکولی پلی پپتید های سریسین در محدوده ۲۴-۴۰۰ kda  میباشد.
سریسین شامل ساختار تصادفی و ساختار بتا است.

سریسین

با ایجاد باند هیدروژنی بین آمینو اسیدهای قطبی سریسین به وجود می آید.
این ساختار نقش اساسی را در پایدار کردن ساختار جامد سریسین ایفا میکند و مانع حلالیت آن در آب میشود.

ساختار برخی از آمینواسیدهای سریسین ابریشم

سریسین

 • متیونین : اسید آمینه‌ای که در ساختار پروتئین‌ها یافت می‌شود.سریسین
 • ایزولوسین :  یکی از بیست اسید آمینه‌ی اصلی یاخته‌های زنده و همچنین یکی از سه نوع آمینواسیدهای شاخه دار می‌باشد که مصرف آن با جذب آمینواسید تریپتوفان (پیش ساز سروتونین) در مغز رقابت کرده و مانع سنتز سروتونین در مغز میگردد. سروتونینیک نوروترانسمیتر می‌باشد که در ایجاد احساس خستگی نقش مهمی دارد.سریسین
 • لوسین(Leu) : لوسین با فرمول شیمایی CH3CH(NH2)COOH یکی از سه نوع آمینواسیدهای شاخه دار می‌باشد که به عنوان یک آمینو اسید آلیفاتیک با ساختار زنجیری شناخته می‌شود که بسیار آب گریز است.لوسین امینو اسیدی است که فقط کتوژنیک است. لوسین با داشتن شش کدون UUA,UUG,CUU,CUC,CUA یکی از اجزای اصلی در Ferritin و Lastacin است.این آمینو اسید در سال ۱۸۱۹ توسط Joseph Louis بطور ناخالص از پنیر جداسازی شد. و در سال ۱۸۹۱ برای اولین بار در آزمایشگاه سنتز این آمینو اسید انجام شد.سریسین
 • لیزین : یکی از بیست اسید آمینه‌ی اصلی یاخته‌های زنده است.لیزین (نماد Lys یا K) یک α-آمینواسید است که در بیوسنتز پروتئین ها استفاده می شود که حاوی یک گروه α-آمینو (که در شرایط بیولوژیکی پروتونیزه شده و به −NH3+ تبدیل میشود)، یک گروه α-کربوکسیلیک اسید (که در شرایط بیولوژیکی پروتون از دست داده و به −COO− تبدیل میشود) و یک زنجیره جانبی لیزیل (CH2)4NH2)) می باشد و به صورت یک آمینواسید آلیفاتیک، باردار در pH فیزیولوژیک و قلیایی طبقه بندی میشود. توسط کدون های AAA و AAG کدگذاری میشود. مانند تقریبا تمام اسیدهای آمینه دیگر، α-کربن آن کایرال بوده و لیزین ممکن است به صورت دو انانتیومر(ایزومر نوری) L و D و یا مخلوط راسمیک از هر دو انانتیومر وجود داشته باشد. دتنها انانتیومر L-Lysine از نظر بیولوژیکی فعال بوده و α-کربن آن در پیکربندی S قرار دارد. بدن انسان نمی تواند لیزین را سنتز کند، بنابراین در انسان یک اسید آمینه ی ضروری محسوب میشود و باید از رژیم غذایی بدست آید. در موجوداتی که سنتز لیزین دارند، دو مسیر اصلی بیوسنتز وجود دارد که عبارتند از مسیر diaminopimelate و مسیر α-aminoadipate که از آنزیم ها و سوبسترا های مختلف استفاده می کنند و در موجودات مختلف یافت می شوند. کاتابولیسم لیزین از طریق یکی از مسیرهای مختلف رخ می دهد، که شایع ترین مسیر saccharopine است. لیزین چندین نقش را در انسان ایفا می کند، مهمترین آنها پروتئین زایی است، اما همچنین در ارتباط متقابل پلی پپتید های کلاژن، جذب مواد معدنی مغذی ضروری و تولید کارنیتین، که کلیدی در متابولیسم اسید های چرب نقش دارد. لیزین اغلب در تغییرات هیستون دخالت دارد و در نتیجه، اپی ژنوم را تحت تاثیر قرار می دهد. گروه ε-آمین اغلب در پیوند هیدروژنی و به عنوان یک پایه کلی در کاتالیز شرکت می کند. گروه ε-آمونیوم (NH3+)به کربن چهارم از α-کربن متصل شده است که آن خود به گروه کربوکسیل (C=OOH) متصل است.با توجه به اهمیت آن در چندین فرایند بیولوژیکی، عدم وجود لیزین میتواند منجر به بیماریهای مختلفی از جمله نقص در مفاصل، اختلال در متابولیسم اسید های چرب، کم خونی و کمبود سیستمیک انرژی پروتئینی شود. در مقابل، تجمع بیش از حد لیزین، ناشی از کاتابولیسم ناکارآمد آن، می تواند مشکلات شدید عصبی به وجود آورد. لیزین اولین بار توسط زیست شیمیدان آلمانی به نام فردیناند هینریش ادموند درشل در سال ۱۸۸۹ از پروتئین کازئین موجود در شیر جدا شد. او آن را “لیزین” نامید. در سال ۱۹۰۲، شیمیدان آلمانی امیل فیشر و فریتز ویگرت، ساختار شیمیایی لیزین را با سنتز آن مشخص کردند.سریسین
 • آرژنین : (به انگلیسی: Arginine) یکی از بیست اسید آمینه‌ٔ اصلییاخته‌های زنده است که در بدن انسان نوعی اسید آمینه نیمه ضروری به شمار می‌رود. آرژنین از یک گروه α-آمینو، یک گروه α-کربوکسیلیک اسید و یک زنجیرهٔ کناری متشکل از یک زنجیره مستقیم آلیفاتیک سه کربنی در گروه گوانیدین ساخته شده‌است.
  ال‌آرژنین و دی‌آرژنین اشکال طبیعی (ایزومرهای) رایج این نوع اسید آمینه هستند. آرژنین دارای کدهای ژنتیکی به وسیلهٔ کدون‌هایی با توالی CGC, CGA, CGG AGA و AGG است. عدم استقرار بار در گروه گوانیدینوم باعث می‌شود که آرژنین pKa=۱۲٫۴۸ داشته باشد و این عدم استقرار بار خواص شیمیایی مختلف را به آن می‌دهد. مقداری از آرژنین در بدن انسان متناسب با تقاضا از گلوتامین و سیترولین تولید می‌شود اما در عین حال مقادیر مورد نیازی نیز باید از طریق غذاهای پروتئینی تأمین شود؛ به همین دلیل در دسته آمینو اسیدهای نیمه ضروری طبقه‌بندی می‌شود. آرژنین در بدن به عنوان پیش ساز نیتریک اکسید عمل می‌کند و تأثیر بسیاری بر چرخه نیتریک اسید در بدن دارد.

سریسین

 • سیستئین : (به انگلیسی: Cysteine) یک آلفااسید آمینه با فرمول HO2CCH(NH2)CH2SH است که در بدن انسان در ترکیب پروتئینهای مختلفی بکار رفته است. این ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم ۵۸۶۲ است. شکل ظاهری این ترکیب، پودر یا بلورهای سفید است. این اسیدآمینه در رژیم غذایی انسان ضروری نیست و میتواند از متابولیسم ترکیباتی مانند متیونین تولید شود. سیستئین در منابع حیوانی مانند تخم مرغ، لبنیات و گوشت مرغ و منابع گیاهی مانند پیاز، کلم بروکلی و غلاتیافت می شود.
  سریسین
 • اسید آسپارتیک : (D-AA) یک آلفا آمینو اسید با فرمول شیمایی بسته HOOCCH(NH2)CH2COOHاست. آنیون کربوکسیلات و نمک اسید آسپارتیک به عنوان آسپارتات شناخته شده‌است. این آمینو اسید در سال ۱۸۲۷ برای اولین بار توسط Plisson مشاهده شد. این ماده دارای دو ساختار فضایی L و D است که ساختار L-آسپارتیک بطور طبیعی موجود بوده و ایزومر L این آمینواسید در ساخت پروتئین‌ها در طبیعت کاربرد دارد. کدون‌های این آمینو اسید GAU و GAC است. ایزومر D این آمینواسید بسیار محدود تر است و در سنتزهای آنزیمی تولید نمی‌شود، اما در سنتزهای شیمیایی معمولاً مخلوط راسمیک از این دو بدست می‌آید. این آمینو اسید همراه با گلوتامیک اسید به عنوان یک آمینواسید اسیدی با pka=۳٫۹ طبقه‌بندی شده‌است.سریسین
 • ترئونین : جزء آلفا آمینو اسیدها با فرمول شیمیاییHO2CCH(NH2)CH(OH)CH3 می‌باشد. از خانواده آمینو اسیدهای ضروری با پیوند قطبی می‌باشد. کدون های آن عبارتند از:ACU, ACA, ACC، و ACG. ترئونین به همراه سرین و تیروزین یکی از سه اسید آمینهٔ دارای خاصیت پروتئینی در گروه الکل‌ها است.

سریسین

 • سرین : (Ser) یکی از اسید آمینه‌هایی است که در ساختار پروتئین‌ها بکار می‌رود و از جمله اسید آمینه‌ای الکل دار و دارای گروه -OH است.سرین در رشته‌های ابریشم بسیار فراوان بوده و در ساختمان چربی‌ها و پروتئین‌های مرکب نیز شرکت می‌کند.سرین در فرایند ساخت سیستئین بکار می‌رود.

سریسین

 • اسید گلوتامیک : یکی از بیست اسید آمینه اصلی یاخت ههای زنده است. امکان دارد L – گلوتامیک اسید به سلول‌های عصبی کمک کند اطلاعات را به سلول‌های دیگر ارسال یا دریافت نمایند.گلوتامیک اسید(Glu) در سال ۱۸۶۶ توسط شیمیدان آلمانی Karl Heinrich Ritthausen زمانی که تحت درمان با گلوتن گندم بود برای اولین بار کشف شد. این آمینو اسید دارای ساختار زنجیری و دوگروه کربوکسیلیک اسیدمی‌باشد که منجر شده pka برابر با ۴٫۱ داشته باشد که در نتیجه آن معمولاً گروه‌های کربوکسیلیک بطور یون منفی کربوکسیلات در ساختار اصلی دیده می‌شوند.گلوتامات به خصوص در نورونهای نخاعی به عنوان میانجی عصبی تحریکی عمل می‌کند.

  سریسین

 • گلیسین : ساده‌ترین اسید آمینه در تمام یاخته‌های زنده و در بین آمینو اسیدهاست. این اسید آمینه با فرمول شیمیایی، سبک‌ترین و تنها اسید آمینه‌ی غیر کایرال است. کدهای ژنتیکی این اسید آمینه عبارتند از: GGU، GGC، GGA و GGG. گلیسین یکی از ۲۰ اسید آمینه‌ایست که پروتئین را می‌سازد. این آمینو اسید غیر قطبی و آب گریز است.
  سریسین
 • آلانین : یک اسید آمینهٔ نوع یک با فرمول شیمیایی CH۳CH(NH۲)COOH است. آلانین یک اسید آمینهٔ غیر ضروری‌ست که در زنجیر جانبی آن یکگروه متیل به کار رفته و از این رو یک اسید آمینهٔ غیر قطبی هم هست. کدون‌های آلانین عبارتند از: GCU, GCC, GCA و GCG.چ

سریسین

پیله ابریشم :

سریسین تنها یکی از پروتئین های موجود در پیله ابریشم است.

پیله ابریشم با دارا بودن سریسین، فیبروئین، واکس، کربوهیدرات به عنوان یه ماده کاملا ارگانینک برای مصارف پوستی مورد استفاده قرار میگیرد.

کاربرد های پیله ابریشم :

و نکته قابله توجه این که به دلیل ارگانیک بودن محصول هیچ گونه عوارض جانبی ثبت نشده ایت.

سریسین

ما تمامیه این آنزیمها و پروتئین ها را در یک محصول کاملا ارگانیک در اختیارتان قرار میدهیم.

جهت خرید و مشاوره رایگان لینک زیر را کلیک کنید.

کپی بدون ذکر منبع ممنوع است