کاربرد پروتئین ابریشم

پروتئین پیله ابریشم چیست و چه کاربردی دارد؟

پروتئین پیله ابریشم لیفی میباشد که برای قرنها مورد توجه قرار گرفته و داری یک طیف گستردهای ازپلیمرهای پروتئنی اولیه با وزن مولکولیبالا میباشد که اغلب توسط برخی حشرات و بندپایانهمچون کرم ابریشم و برخی عنکبوتها تولید میگردد. پروتئین پیله ابریشم چیست؟ الیاف پروتئین پیله ابریشم از دو جزء اصلی سریسین و فیبروئین تشکیل شدهاست […]

بیشتر بخوانید