پیله ابریشم مرغوب

مرکز پخش پیله ابریشم مرغوب

مرکز پخش پیله ابریشم مرغوب با هدف توزیع آسان تر محصول در برخی از شهرستان ها مشغول فعالیت می باشد و به دلیل نقش مهمی که در اقتصاد و رونق گرفتن بازار دارد به مرغو

بیشتر بخوانید