پیله ابریشم برای کلاژن سازی پوست

کلاژن

کلاژن سازی پوست با استفاده از پیله ابریشم

کلاژن یا کالژن مادهاي پروتئيني است كه اهميت خاصي در صنايع دارويي و پزشكي دارد. هدف از اين تحقيق، استفاده بهينه از مواد اوليه سهل الوصول و ارزان يعني مقادير پیله ابریشم ايران براي استخراج كلاژن نوع اول ميباشد. کلاژن چیست؟ كلاژن در پزشكي براي تهيه انواع كرم ها، گاز و باندهاي ويژه پانسمان و […]

بیشتر بخوانید