مرکز توزیع سریسین ابریشم

مرکز توزیع سریسین ابریشم مرغوب

سریسین ابریشم نوعی پروتئینی است که از طریق کرم ابریشم ایجاد شود. این ماده طبیعی سرشار از پروتئین بوده و دارای هیجده نوع آمینه اسید است. این نوع از آمینه اسید ها

بیشتر بخوانید