قیمت نخ ابریشم در ایران

قیمت نخ ابریشم خام

قیمت نخ ابریشم خام در ایران

قیمت نخ ابریشم خام در ایران یکی گرانترین قیمت ها را دارد که متاثر از تولید کرم ابریشم و تقاضای زیاد ابریشم در کشور می باشد. جایگاه ایران در تولید نخ ابریشم خام ایران جایگاه هشتم در تولید نخ ابریشم خام را داراست.پایین آمدن رتبه ایران به دنبال رکود تولیدات ابریشمی در گذشته بوده است. […]

بیشتر بخوانید