قیمت سریسین ابریشم مرغوب

استعلام قیمت سریسین ابریشم مرغوب

سریسین ابریشم که همان پیله ابریشم نام دارد، توسط کرم ابریشم با تارهای پروتئینی ساخته می شود و مصارف آن به دلیل خاصیت های فراوان برای پوست، افزایش یافته و نمونه

بیشتر بخوانید