قطب تولید پیله ابریشم

قطب تولید پیله ابریشم ویژه پوست

قطب تولید پیله ابریشم ویژه پوست در سطح کشور در منطقه شمالی کشور در صومعه سرا قرار دارد این شهر مرکز تولید این محصول در کشور بوده است که از این شهر به تمامی مناط

بیشتر بخوانید