فروش فیبروئین ابریشم

بازار فروش فیبروئین ابریشم باکیفیت

ابریشم محصولی به دست آمده از بزاق کرم ابریشم می باشد که به طور کامل از پروتئین ساخته شده است. این محصول شامل رشته های باریک می باشد که از انواع اسید آمینه ساخته

بیشتر بخوانید

بازار فروش فیبروئین ابریشم طبیعی

فیبروئین ابریشم طبیعی نوعی پروتئین است. خود ابریشم به صورت خام از دو بخش تشکیل شده است. این دو بخش دو تار بلند هستند که این دو تار فیبروئین هستند که ساختار اصلی

بیشتر بخوانید