فروش فیبروئین ابریشم طبیعی

بازار فروش فیبروئین ابریشم طبیعی

فیبروئین ابریشم طبیعی نوعی پروتئین است. خود ابریشم به صورت خام از دو بخش تشکیل شده است. این دو بخش دو تار بلند هستند که این دو تار فیبروئین هستند که ساختار اصلی

بیشتر بخوانید