فروش فیبروئین ابریشم باکیفیت

بازار فروش فیبروئین ابریشم باکیفیت

ابریشم محصولی به دست آمده از بزاق کرم ابریشم می باشد که به طور کامل از پروتئین ساخته شده است. این محصول شامل رشته های باریک می باشد که از انواع اسید آمینه ساخته

بیشتر بخوانید