عرضه سریسین ابریشم

مرکز عرضه سریسین ابریشم مرغوب

سریسین از انواع الیاف طبیعی می باشد که از پیله ابریشم به دست می آید. سریسین به عنوان یک پروتئین بسیار ضروری شناخته می شود که در تهیه انواع محصولات بهداشتی و دار

بیشتر بخوانید