صادرات نخ ضخیم

اهمیت صادرات نخ ابریشم ضخیم

گفته می شود کشور ایران در تولید پیله و نخ ابریشم از کشور های عمده تولید کننده این محصولات به شمار می رود به گونه ای که بر اساس داده های موجود ممکن است بتوان گفت

بیشتر بخوانید