توزیع سریسین ابریشم

توزیع بهترین سریسین ابریشم اعلا

سریسین ابریشم یک محصول خوب برای پوست است. این محصول پروتئین پیله ی ابریشم است که ساختار آن به پوست انسان خیلی شبیه است. بنابراین برای سلامت پوست انسان بسیار مفی

بیشتر بخوانید

مرکز توزیع سریسین ابریشم مرغوب

سریسین ابریشم نوعی پروتئینی است که از طریق کرم ابریشم ایجاد شود. این ماده طبیعی سرشار از پروتئین بوده و دارای هیجده نوع آمینه اسید است. این نوع از آمینه اسید ها

بیشتر بخوانید

توزیع پروتئین سریسین ابریشم

پروتئین سریسین ابریشم شامل 18 نوع آمینو اسید می باشد. در واقع این نوع پروتئین سریسین ابریشم تنها یکی از پروتئین های مفید موجود در پیله ی ابریشم می باشد. توزیع

بیشتر بخوانید