بازار پیله ابریشم صنعتی

صادرات پیله ابریشم صنعتی به بازارهای اروپا

پروانه ها یکی از حشراتی هستند که به تولید پیله ابریشم می پردازند؛ درون پیله ابریشم نوزادان این موجودات قرار گرفته اند. تخم این حشرات همان پیله می باشد؛ ارزش این

بیشتر بخوانید