استفاده های پیله ابریشم

پیله کرم ایریشم

استفاده های پیله کرم ابریشم در صنایع مختلف

کرم ابریشم حشره ای کاملا بی آزار هست که در طی فرآیندی به دور خود پیله میتند. پیله کرم ابریشم خواص بسیاری دارد که از آن در صنایع مختلف استفاده میکنند. در این مقاله به چگونگی استفاده از پیله ابریشم در صنایع مختلف پرداخته میشود. پیله کرم ابریشم چیست؟ پیله کرم ابریشم جسمی بیضوی شکل […]

بیشتر بخوانید