ارائه پروتئین پیله ابریشم

ارائه پروتئین پیله ابریشم

انواع پروتئین پیله ابریشم کاربردهای گسترده ای در زمینه پزشکی، مواد آرایشی، صنایع نساجی، میکروبیک و همچنین در زمینه مهندسی بافت دارند. از این رو ارئه پروتئین پیل

بیشتر بخوانید