پیله ابریشم لایه بردار قوی پوست

قیمت پیله ابریشم لایه بردار قوی پوست

قیمت پیله ابریشم لایه بردار قوی پوست با توجه به سختی تولید آن بسیار مناسب و مقرون به صرفه است و افزایش چند درصدی قیمت آن در ماه های گذشته خبری خوب برای تولیدکنن

بیشتر بخوانید